Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Cánh Hồng Phai 435 05/04/2020 1,000,000
2 ઈઉ 136 05/04/2020 900,000
3 LTT 86 05/04/2020 800,000
4 Chanh 85 05/04/2020 700,000
5 •Ąǥųℓɦą ᗪũйǥ• 55 05/04/2020 600,000
6 Bỗng Dưng Muốn Khóc 34 05/04/2020 500,000
7 .¿! ❤~♡.Hoàng.♡~❤ !¿. 33 05/04/2020 400,000
8 THANHKTVOS 31 05/04/2020 300,000
9 ¿! ❤~♡.Hoàng.♡~❤ !¿ 28 05/04/2020 200,000
10             14 05/04/2020 100,000


Mobile:false Country:United States